Государственный Профессионально-техническое училище

staff

имя : Теймураз Асатиани

позиция : директор колледжа

Эл. адрес : tmkcommunitycollege@tmk.edu.ge

განათლება/კვალიფიკაცია


1998-2002 წ.             
                                                                      

ქ. თბილისი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ფაკულტეტი -სამართალმცოდნეობა , იურისტი - მაგისტრის ხარისხი


1989-1994წ.

ქ.იალტის მევენახეობა-მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,         

ფაკულტეტი - მადუღარ პროდუტთა ტექნოლოგია, ასპირანტი, ტექნოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

 
1982-1986წ.                                                                                     

ქ. კრასნოდარის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ფაკულტეტი -ღვინის ტექნოლოგია,   

ღვინის ტექნოლოგი, ინჟინერ ტექნოლოგის ხარისხი

 

1980-1982წ.

საქართველოს ბუნების დაცვის რესპუბლიკური სახალხო უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი-მწვანე მშენებლობისა და მეყვავილეობის, ლანჩაფტის დიზაინერი     


1973-1978წ.        
                                                                              

ქ. თბილისი, საქართველოს  სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ფაკულტეტი -აგრონომიული, აგრონომი-მაგისტრის ხარისხი                                               


1963-1973წ.

ქ. თბილისის N51 საშუალო სკოლა         

სამუშაო გამოცდილება

 

2015წ.-დღემდე

დირექტორი,  სსიპ- ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 

 

2009-2015წ.

შესყიდვების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შპს სასაზღვრო პოლიცია 

 

2006-2008წ.

დირექტორი,  შპს „მტკვარი“ 

 

1998-2004წ.

სამეურნე -საფინანსო სამმართველოს უფროსი, მინისტრის კონსულტანტი,  ძალოვანი სტრუქტურები  

 

1995-1998წ.

სამეურნეო სამმართველოს უფროსი, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 

 

1990-1995წ.

მეხილეობა-მევენახეობის მეურნეობის დირექტორი,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

1984-1990წ.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სახელმწიფო კომისიის ხარისხის ნიშნის ცენტრალური ლაბორატორიის გამგე,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  


1982-1983წ.

სამგორის მეღვინეობის ლაბორატორიის გამგე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 

1980-1980წ.

ფქვილის ხარისხის ოპერატორი,  საწარმოო გაერთიანება „თბილპური“  

 


                                    

staff

имя : გიორგი ნიკურაძე

позиция : დირექტორის მოადგილე

Эл. адрес : g.nikuradze@tmk.edu.ge

staff

имя : ლიკა ზაალიშვილი

позиция : ხარისხის მართვის მენეჯერი

Эл. адрес : l.zaalishvili@tmk.edu.ge

staff

имя : მარიამ აბაშვილი

позиция : საქმისმწარმოებელი

Эл. адрес : m.abashvilii@tmk.edu.ge

staff

имя : ნატო ჟიჟიაშვილი

позиция : იურისტი

Эл. адрес : n.zhizhiashvili@tmk.edu.ge

staff

имя : ნუგზარ გურული

позиция : მთავარი ბუღალტერი

Эл. адрес : n.guruli@tmk.edu.ge

staff

имя : კახაბერ ასათიანი

позиция : ქსელის ადმინისტრატორი

Эл. адрес : k.asatiani@tmk.edu.ge

staff

имя : ლელა კიკნაძე

позиция : რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

Эл. адрес : l.kiknadze@tmk.edu.ge

staff

имя : ლამზირა აბაიაძე

позиция : სასწავლო პროცესის მენეჯერი

Эл. адрес : f.abaiadze@tmk.edu.ge

staff

имя : ხათუნა მჭედლიშვილი

позиция : მედდა

Эл. адрес : x.mchedlishvili@tmk.edu.ge

staff

имя : თეონა კახობერაშვილი

позиция : ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

Эл. адрес : t.kakhoberashvili@tmk.edu.ge

staff

имя : ლიკა მოხევიშვილი

позиция : შესყიდვების სპეციალისტი

Эл. адрес : l.mokhevishvili@tmk.edu.ge

project

Для тех, кто заботится о

Когда неизвестный принтер сборка пробных экземпляров книги печатаются машиной.

» » »
project

სამუშოაზე დაფუძნებული სწავლების პილოტირება

Когда неизвестный принтер сборка пробных экземпляров книги печатаются машиной.

» » »
project

პროფესიული ორიენტაციის კურსი

Когда неизвестный принтер сборка пробных экземпляров книги печатаются машиной.

» » »