სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

Poster

სტეფანწმინდასა და თიანეთში სასწავლო გარემოს ინსპექტირება

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის სტეფანწმინდასა და თიანეთში არსებული დამატებითი სასწავლო ფართების სასწავლო გარემოს ინსპექტირება

» » »
Poster

განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს პროფესიული განათლების მასწავლებლების შესარჩევ კონკურსს

» » »
Poster

შეხვედრა მევენახეობა-მეღვინეობის სპეციალისტებთან და სტუდენტებთან

2017 წლის 6 ნოემბერს ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯმა უმასპინძლა სემინარს, რომელიც მიეძღვნა დუალურ განათლებას გერმანიაში

» » »
  Poster

  პრეზენტაცია სტუდენტებისთის "პირველადი დახმარება მწერების, ცხოველებისა და ქვეწარმავლების ნაკბენი

  ოლეჯის მედდამ სტუდენტებს წარმოუდგინა პრეზენტაცია თემაზე "პირველადი დახმარება მწერების, ცხოველებისა და ქვეწარმავლების ნაკბენის დროს" და ისაუბრეს პირველადი დახმარების გაწევის სხვადასხვა გზებზე. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ მეხილეობის, მევენახეობა-მეღვინეობისა და მეფუტკრეობის სპეციალობების სტუდენტებ

  Poster

  "ჩვენ და წიგნიერება"

  კოლეჯის ბიბლიოთეკარმა მეფუტკრეობის სპეციალობის სტუდენტებს წარმოუდგინა პრეზენტაცია თემაზე "ჩვენ და წიგნიერება". პრეზენტაცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.

   project

   ზოგადი განათლების მოდულების პილოტირება

   გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით კოლეჯში დაგეგმილია ზოგადი განათლების მოდულების პილოტირება. აღნიშნულ მოდულებს გაივლიან საბაზო განათლების მქონე პროფესიული სტუდენტები, მოდულები მიცემთ საშუალებას გამოიმუშაონ ის უნარები, რაც ზოგადი განათლების საშუალო

   » » »
   project

   სამუშოაზე დაფუძნებული სწავლების პილოტირება

   სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის პილოტირება სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივ კოლეჯში

   » » »
   project

   პროფესიული ორიენტაციის კურსი

   ილია წინამძღვრიშილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი განახორციელებს საორიენტაციო საპილოტე კურსებს სკოლის მოსწავლეებისთვის. მოსწავლეები შეძლებენ მოსინჯონ საკუთარი შესაძლებლობები ორ პროფესიაში (მებაღე და სანტექნიკოსი) კურსი დაეხმარებათ მიიღონ გაცნობიერებული

   » » »