სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ბმულზე 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში http://bit.ly/2GUTwwX