სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

2019 წლის საგაზაფხულო მიღება

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს საშუალება აქვთ რეგისტრაცია გაიარონ კოლეჯში, საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში ან ელექტრონულად - vet.emis.ge- ზე.