სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

ესპანელი მევენახეობის ექსპერტი კოლეჯში

2021 წლის 6 მარტს სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში, გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ეგიდით და საფრანგეთის საელჩოს მხარდაჭერით ესპანელმა მევენახეობის ექსპერტმა ჩაატარა ვაზის სხვლის მასტერკლასი კოლეჯის სტუდეტებისთვის