სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

კონკურსი

კონკურსი

2021 წლის 27 დეკემბერს, კოლეჯ იკაროსში გაიმართა კულინარიის კონკურსი პროფესიულ სტუდენტებს შორის . სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯს წარმოადგენდა პროფესიული სტუდენტი ლუკა მწითური, რომელმაც გაიმარჯვა განათლების სამინისტროს ფავორიტის ნომინაციაში