სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

კოლეჯის მასწავლებლები

კოლეჯის მასწავლებლები

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის სამივე ფილიალის 42-მა მასწავლებელმა გაიარა პროფესიული განათლებლის მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პედაგოგიური პროგრამის სრული კურსი.
ვულოცავთ პედაგოგებს მიღწეულ წარმატებას და ვუსურვებთ კარიერულ განვითარებას