სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

რეგისტრაცია

რეგისტრაცია

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი გეგმავს ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებას სხვადასხვა მიმართულებით. ტარდება გამოკითხვა პროფესიულ პროგრამაზე სწავლის მსურველთა საჭიროებების და სურვილების გამოვლენის მიზნით. გთხოვთ შეასვოთ აღნიშნული კითხვარი


✍ კითხვარის შესავსებათ გადადით ბმულზე