სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

მოკლევადიანი კურსები

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი გეგმავს მოკლევადიანი კურსების შემოთავაზებას სხვადასხვა მიმართულებით. გამოკითხვა მიზნად ისახავს გადამზადების მსურველთა საჭიროებების და სურვილების იდენთიფიკაციას. წინასწარ გიხდით მადლობას გამოკითხვაში მონაწილეობისთვის http://bit.ly/2oimONt