სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

ვაკანსიები პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს ვაკანსიებს პროფესიული მასწავლებლების შესარჩევად. ვაკანსიები განთავსებული სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. იხილეთ ბმული - https://www.hr.gov.ge/