სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

კოლეჯის ადმინისტრაცია

თეიმურაზ ასათიანი

თეიმურაზ ასათიანი

კოლეჯის დირექტორი

tmkcommunitycollege@tmk.edu.ge

ელისაბედ ებრალიძე

ელისაბედ ებრალიძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

e.ebralidze@tmk.edu.ge

ლამზირა აბაიაძე

ლამზირა აბაიაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

f.abaiadze@tmk.edu.ge

მარიამ აბაშვილი

მარიამ აბაშვილი

საქმისმწარმოებელი

m.abashvilii@tmk.edu.ge

მარიამ ნადირაძე

მარიამ ნადირაძე

იურისტი

m.nadiradze@tmk.edu.ge

ხათუნა დეკანოიძე

ხათუნა დეკანოიძე

მთავარი ბუღალტერი

k.dekanoidze@tmk.edu.ge

კახაბერ ასათიანი

კახაბერ ასათიანი

ქსელის ადმინისტრატორი

k.asatiani@tmk.edu.ge

ლელა კიკნაძე

ლელა კიკნაძე

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

l.kiknadze@tmk.edu.ge

მარიამ აბელიანი

მარიამ აბელიანი

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი

m.abeliani@tmk.edu.ge

ხათუნა მჭედლიშვილი

ხათუნა მჭედლიშვილი

მედდა

x.mchedlishvili@tmk.edu.ge

თეონა კახობერაშვილი

თეონა კახობერაშვილი

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

t.kakhoberashvili@tmk.edu.ge

ედიშერ მიდელაშვილი

ედიშერ მიდელაშვილი

შესყიდვების სპეციალისტი

e.midelashvili@tmk.edu.ge

ვასილ რაზმაძე

ვასილ რაზმაძე

სამეურნეო მართვის მენეჯერი

v.razmadze@tmk.edu.ge

ზურაბ ჯაბახიძე

ზურაბ ჯაბახიძე

მძღოლი

z.jabakhidze@tmk.edu.ge

გიორგი მახარაძე

გიორგი მახარაძე

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

g.makharadze@tmk.edu.ge

თეა ლურსმანაშვილი

თეა ლურსმანაშვილი

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

t.lursmanashvili@tmk.edu.ge

თენგიზ ჩხაიძე

თენგიზ ჩხაიძე

ტექნიკური ზედამხედველი

t.chkhaidze@tmk.edu.ge

ეკატერინე ვაჟიკაშვილი

ეკატერინე ვაჟიკაშვილი

სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

e.vazhikashvili@tmk.edu.ge