სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

staff

სახელი : თეიმურაზ ასათიანი

თანამდებობა : კოლეჯის დირექტორი

ელ. ფოსტა : tmkcommunitycollege@tmk.edu.ge

განათლება/კვალიფიკაცია


1998-2002 წ.            
                                                                      

ქ. თბილისი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ფაკულტეტი -სამართალმცოდნეობა , იურისტი - მაგისტრის ხარისხი


1989-1994წ.

ქ.იალტის მევენახეობა-მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,         

ფაკულტეტი - მადუღარ პროდუტთა ტექნოლოგია, ასპირანტი, ტექნოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

 
1982-1986წ.                                                                                     

ქ. კრასნოდარის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ფაკულტეტი -ღვინის ტექნოლოგია,   

ღვინის ტექნოლოგი, ინჟინერ ტექნოლოგის ხარისხი

 

1980-1982წ.

საქართველოს ბუნების დაცვის რესპუბლიკური სახალხო უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი-მწვანე მშენებლობისა და მეყვავილეობის, ლანჩაფტის დიზაინერი     


1973-1978წ.        
                                                                              

ქ. თბილისი, საქართველოს  სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ფაკულტეტი -აგრონომიული, აგრონომი-მაგისტრის ხარისხი                                               


1963-1973წ.

ქ. თბილისის N51 საშუალო სკოლა         

სამუშაო გამოცდილება

 

2015წ.-დღემდე

დირექტორი,  სსიპ- ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 

 

2009-2015წ.

შესყიდვების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შპს სასაზღვრო პოლიცია 

 

2006-2008წ.

დირექტორი,  შპს „მტკვარი“ 

 

1998-2004წ.

სამეურნე -საფინანსო სამმართველოს უფროსი, მინისტრის კონსულტანტი,  ძალოვანი სტრუქტურები  

 

1995-1998წ.

სამეურნეო სამმართველოს უფროსი, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 

 

1990-1995წ.

მეხილეობა-მევენახეობის მეურნეობის დირექტორი,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

1984-1990წ.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სახელმწიფო კომისიის ხარისხის ნიშნის ცენტრალური ლაბორატორიის გამგე,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  


1982-1983წ.

სამგორის მეღვინეობის ლაბორატორიის გამგე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 

1980-1980წ.

ფქვილის ხარისხის ოპერატორი,  საწარმოო გაერთიანება „თბილპური“  

 


                                    

staff

სახელი : ლიკა ზაალიშვილი

თანამდებობა : ხარისხის მართვის მენეჯერი

ელ. ფოსტა : l.zaalishvili@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : ლამზირა აბაიაძე

თანამდებობა : სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ელ. ფოსტა : f.abaiadze@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : მარიამ აბაშვილი

თანამდებობა : საქმისმწარმოებელი

ელ. ფოსტა : m.abashvilii@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : ნატო ჟიჟიაშვილი

თანამდებობა : იურისტი

ელ. ფოსტა : n.zhizhiashvili@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : ხათუნა დეკანოიძე

თანამდებობა : მთავარი ბუღალტერი

ელ. ფოსტა : k.dekanoidze@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : კახაბერ ასათიანი

თანამდებობა : ქსელის ადმინისტრატორი

ელ. ფოსტა : k.asatiani@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : ლელა კიკნაძე

თანამდებობა : რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

ელ. ფოსტა : l.kiknadze@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : მარიამ აბელიანი

თანამდებობა : პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერი

ელ. ფოსტა : m.abeliani@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : ხათუნა მჭედლიშვილი

თანამდებობა : მედდა

ელ. ფოსტა : x.mchedlishvili@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : თეონა კახობერაშვილი

თანამდებობა : ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

ელ. ფოსტა : t.kakhoberashvili@tmk.edu.ge

off

staff

სახელი : ედიშერ მიდელაშვილი

თანამდებობა : ლოჯისტიკა

ელ. ფოსტა : e.midelashvili@tmk.edu.ge

off

project

ზოგადი განათლების მოდულების პილოტირება

გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით კოლეჯში დაგეგმილია ზოგადი განათლების მოდულების პილოტირება. აღნიშნულ მოდულებს გაივლიან საბაზო განათლების მქონე პროფესიული სტუდენტები, მოდულები მიცემთ საშუალებას გამოიმუშაონ ის უნარები, რაც ზოგადი განათლების საშუალო

» » »
project

სამუშოაზე დაფუძნებული სწავლების პილოტირება

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის პილოტირება სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივ კოლეჯში

» » »
project

პროფესიული ორიენტაციის კურსი

ილია წინამძღვრიშილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი განახორციელებს საორიენტაციო საპილოტე კურსებს სკოლის მოსწავლეებისთვის. მოსწავლეები შეძლებენ მოსინჯონ საკუთარი შესაძლებლობები ორ პროფესიაში (მებაღე და სანტექნიკოსი) კურსი დაეხმარებათ მიიღონ გაცნობიერებული

» » »