Way To Georgia Travelers Guide
Way To Georgia Travelers Guide
Way To Georgia Travelers Guide
Way To Georgia Travelers Guide
საახალწლო ღონისძიება კოლეჯში

საახალწლო ღონისძიება კოლეჯში

სსიპ ილია წინამძღვრიშილის სახელობის კოლეჯში ჩატარდა საახალწლო ღონისძიება, გათამაშდა ნომინაციები და კოლეჯის თანამშრომლებს გადაეცათ საახალწლო საჩუქრები