სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

პროფესიული ორიენტაციის კურსი

ილია წინამძღვრიშილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი განახორციელებს საორიენტაციო საპილოტე კურსებს სკოლის მოსწავლეებისთვის. მოსწავლეები შეძლებენ მოსინჯონ საკუთარი შესაძლებლობები ორ პროფესიაში (მებაღე და სანტექნიკოსი) კურსი დაეხმარებათ მიიღონ გაცნობიერებული გადაწყვეტილება პროფესიის შერჩევისას.