სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

poster play

ილია წინამძვრიშვილის სახელობის კოლეჯი გადაცემა "ფერმა"-ში

off ...

poster play

ტრაქტორის მართვა-მომსახურების პროფესიული გადამზადების პროგრამა ილია წინამძღვრიშვილის კოლეჯში

off ...

poster play

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი

off ...

poster play

მინისტრის სტუმრობა კოლეჯში

off ...