სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

ოთხი ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა წინამძღვრიშვილის კოლეჯში

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი ოთხი ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას იწყებს. კოლეჯში სწავლის მსურველებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძონ დმატებით ოთხ პროფესიულ პროგრამაზე: მეხილეობა - ხორციელდება წინამძღვრიანთკარისა და დაბა თიანეთის სასწავლო კორპუსში; რძის პროდუქტების წარმოება (დუალური მიდგომით) - ხორციელდება წინამძღვრიანთკარისა და დაბა თიანეთის სასწავლო კორპუსში; ინფორმაციის ტექნოლოგია - ხორციელდება წინამძღვრიანთკარისა და დაბა თიანეთის სასწავლო კორპუსში; ბუღალტრული აღრიცხვა - ხორციელდება წინამძღვრიანთკარის, დაბა თიანეთისა და დაბა სტეფანწმინდის სასწავლო კორპუსში