სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

ინფორმაცია სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით

ინფორმაცია სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით

🔥 8 ნოემბერს იწყება სწავლა 2021 წლის მიღების ფარგლებში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის.
🏆 გისურვებთ წარმატებულ სასწავლო წელს!