სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრეინინგი კოლეჯში

პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრეინინგი კოლეჯში

სსიპ ილია წინამძრვრიშვილის კოლეჯის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრეინინგი. კოლეჯის მედდამ, ხათუმა მჭედლიშვილმა, გააცნო თანამშრომლებს როგორ უნდა მოვიქცეთ გულის წასვლის და სისხლდენის შემთხვებებში.