სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

ტრაქტორის მართვა-მომსახურების პროფესიული გადამზადების პროგრამა

ტრაქტორის მართვა-მომსახურების პროფესიული გადამზადების პროგრამა

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით, იწყებს ტრაქტორის მართვა-მომსახურების პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელებას.\r\n\r\nპროგრამის კურსდამთავრებულები მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს, შესაძლებლობა ექნებათ გავიდნენ T კატეგორიის მართვის მოწმობის თეორიულ გამოცდაზე და მოიპოვონ ტრაქტორის მართვის მოწმობა.\r\n\r\nპროგრამის მსმენელები რეალურ სამუშაო გარემოში გაიღრმავებენ ცოდნას და პრაქტიკას გაივლიან წამყვან კომპანიებში. ასევე, მათ შესაძლებლობა ექნებათ დასაქმდნენ კოლეჯის პარტნიორ ორგანიზაციებში. \r\n\r\nრაც მთავარია - პროგრამაზე სწავლა უფასოა!\r\n\r\nაირჩიე პროფესიული განათლება, გადამზადდი უფასოდ და გახდი პროფესიონალი!