სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის აცხადებს მიღებას პროფესიულ პროგრამებზე

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის აცხადებს მიღებას პროფესიულ პროგრამებზე

ბუღალტრული აღრიცხვა (წინამძღვრიანთკარი, მოდულური) – 17 თვე
ბუღალტრული აღრიცხვა (სტეფანწმინდა, მოდულური) – 17 თვე
ბუღალტრული აღრიცხვა (თიანეთი, მოდულური) – 17 თვე
ინფორმაციის ტექნოლოგია (წინამძღვრიანთკარი, მოდულური) – 11 თვე
ინფორმაციის ტექნოლოგია (თიანეთი, მოდულური) – 11 თვე
მეხილეობა (წინამძღვრიანთკარი, მოდულური) – 18 თვე
მეხილეობა (თიანეთი, დუალური) – 24 თვე
რძის პროდუქტების წარმოება (წინამძღვრიანთკარი, დუალური) – 24 თვე
რძის პროდუქტების წარმოება (თიანეთი, დუალური) – 24 თვე


რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ vet.emis.ge –ზე
ან დაგვიკავშირდეთ ნომერზე: 577082608