სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

სასწავლო ცხრილები

ბუღალტრული აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვა

ინფორმაციის ტექნოლოგია

ინფორმაციის ტექნოლოგია

რძის პროდუქტების წარმოება

რძის პროდუქტების წარმოება

ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება

ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება